Fsk Karlavagnen Kökombyggnad
Totalentreprenad 
Beställare Botkyrka Kommun