Hågelby etapp 2 Byggnad 16 Pump-/Ankhuset
Generalentreprenad
Beställare Botkyrka Kommun

Här kommer vi göra en renovering i samarbete med en antikvarie
start november -21 beräknas klart i mars - 22