Kärsby Sporthall Ombyggnad
Totalentreprenad
Beställare Botkyrka Kommun