Ombyggnad hemkunskapen på Malmsjöskolan
Vi bygger om Hemkunskapen 
Utförandeentreprenad

Beställare Botkyrka Kommun