Fsk Lillhaga Nybyggnad
Totalentreprenad
Beställare Nykvarns Kommun