Fsk Lillhaga Nybyggnad
Totalentreprenad
Beställare Nykvarns Kommun
start 2019-06 klart 2021-04