Återuppbyggnad av den nedbrunna servicebyggnaden. Fokus på nya byggnaden är att den ska byggas på ett ”brandsäkert” sätt. I övrigt ska den i möjligaste mån se ut som den tidigare byggnaden.
 

Beställare Botkyrka Kommun