Hågelby etapp 2 Byggnad 16 Pump-/Ankhuset
Generalentreprenad
Beställare Botkyrka Kommun

Här har vi gjort en renovering i samarbete med en antikvarie
start november -21 klart mars -22