Vi bygger ett nytt LSS boende med 6st lägenheter 

Projektet är en totalentreprenad till Botkyrka Kommun