Nybyggnation av ytterligare skolbyggnad vid Soldalaskolan i Södertälje. En huskropp i två plan med klassrum, grupprum, personalutrymmen mm. BTA 790 kvm.

Beställare Telge Fastigheter AB