Entreprenaden avser nybyggnation av en ny verksamhetslokal för Hogslaby/4H, både kontor och pedagogisk verksamhet
Projektet inkluderar även anläggning och finplanering av verksamheterna gård, parkering och angöringsytor. 

Beställare Botkyrka Kommun