Rödstuhage IP
Totalentreprenad
Nybyggnad av servicehus med caféteria och omklädningsrum 
Beställare Botkyrka Kommun
Klart april 2020