Takåtgärder på Sjödalsvägen 11 samt Sjödalsbacken 1
 

Beställare Huge Bostäder AB