Förskolan Ängen 
Nybyggnad av förskola 
Generalentrepenad
Beställare Huge Fastigheter AB
Klart augusti 2018