Kärsby Sporthall Ombyggnad
Totalentreprenad
Beställare Botkyrka Kommun


Klart december 2020