Locum Hematologen och CAST M41-43
på Huddinge Sjukhus
​​​​​​​Projektet avser ombyggnad av mottagning för Hematologi på M41/43 samt ombyggnad av mottagning för CAST på del av M44 i M2-huset, plan 4 på Huddinge sjukhus. Total bruttoarea ca 2 220 m²
 

Beställare Locum AB